A S E R T Y W N O Ś Ć
to umiejętność, która ułatwi Wam życie!
 
Zapraszamy w pierwszym tygodniu ferii – warsztaty odbędą się w kameralnych 4-osobowych grupach.