Docenieni przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Konkurs cieszył się bardzo dużym powodzeniem wśród przedsiębiorców. W ciągu ok. 3 tyg. trwania naboru tj. (4-25 czerwca) wpłynęło do PARP aż 468 wniosków, co oznacza ponad 4,5-krotne przekroczenie planowanej puli nagród.